Trygghet handler blant annet om å kjenne egne muligheter og begrensninger. Viktigheten av å ha kontroll over eget liv samt verdier vil i framtiden bli stadig viktigere for å forebygge kritiske hendelser. Våre tilbud dekker et stor felt innen opplæring. I vårt treningssenter tilbyr vi alt fra enkel undervisning i selvforsvar til opplæring i hvordan leve sikkert i områder av verden hvor trygghet i hverdagen ikke er en selvfølge.  Våre dyktige instruktører i konflikthåndtering, førstehjelp og brann har erfaring med å lage realistisk trening og øvelser.

Vi har hatt flere samlinger med privatpersoner så vel som utsatte grupper hvor vi har fokusert på mindset og ikke minst defensiv konflikthåndtering samt selvforsvar.