En trusselvurdering skal være en analyse av en forventet utvikling. Ved å vurdere historiske hendelser og utvikling opp mot aktuell situasjon er det mulig å skape et bilde av hva framtiden vil bringe både i det korte og lengere perspektiv.

Etter å ha utarbeidet en trusselvurdering vil problemene lettere la seg identifisere og det er mulig å forutse hvilke utfordringer vi vil møte, samt ikke minst, gir det oss grunnlag for å iverksette tiltak som er konsekvensreduserende og dermed skaper økt trygghet.

Situasjoner kan endre seg. For at trusselvurderinger skal ha gyldighet er det derfor viktig med regelmessige revisjoner.

Skal du reise til et område hvor det kan oppstå fare kan det være klokt å utarbeide en trusselvurdering før reisen. Vurderingen vil senere kunne fungere som en sjekkliste.