Innenfor sikkerhet tilbyr vi følgende tjenester:

En risikoanalyse utføres for å avdekke risikoen knyttet til et tiltak, en aktivitet, et system eller en situasjon. Hensikten med analysen er å framskaffe underlag for riktige beslutninger. På bakgrunn av analysen gjøres en risikoevaluering for å forebygge, redusere eller minimalisere risikoen.

Risikoanalyse og risikoevaluering er en del av risikovurdering, som igjen er en del av risikostyring.

I praksis handler det om å identifisere hva som kan gå galt vurdert i forhold til sannsynlighet og konsekvens. I en praktisk verden vil det ofte også ligge en kost og nyttevurdering som avgjør omfanget av påfølgende tiltak. Vi forbereder og presenterer sluttresultatet for deg. Sammen blir vi enige om hvilke tiltak som skal iverksettes for at deg og din familien skal leve trygt.

En trusselvurdering skal være en analyse av en forventet utvikling. Ved å vurdere historiske hendelser og utvikling opp mot aktuell situasjon er det mulig å skape et bilde av hva framtiden vil bringe både i det korte og lengere perspektiv.

Etter å ha utarbeidet en trusselvurdering vil problemene lettere la seg identifisere og det er mulig å forutse hvilke utfordringer vi vil møte, samt ikke minst, gir det oss grunnlag for å iverksette tiltak som er konsekvensreduserende og dermed skaper økt trygghet.

Situasjoner kan endre seg. For at trusselvurderinger skal ha gyldighet er det derfor viktig med regelmessige revisjoner.

Skal du reise til et område hvor det kan oppstå fare kan det være klokt å utarbeide en trusselvurdering før reisen. Vurderingen kan som senere kunne fungere som en sjekkliste.

Enhver familie eller virksomhet har sine etablerte rutiner for å unngå at noe skal gå galt. Å ha gode system på plass blir stadig viktigere i et samfunn i endring. For at vi skal ha en trygg hverdag er det visse basiselementer som må være på plass i din bolig og eller virksomhet. Vi hjelper deg å lage de gode rutinene som sammen med opplæring og teknisk utstyr gir trygghet og forutsigbarhet for deg og din familie.

Våre ansatte har i over 30 år utarbeidet planer for privatpersoner og virksomheter. Erfaring tilsier at et planverk skal være basert på et solid fundament, ukomplisert, og ikke minst hensynta ønsker og behov. Vår erfaring blir din trygghet for et godt resultat. Etter utarbeidelse av risikoanalyse med evaluering og vurderinger ender vi opp med en plan for hvordan vi kan gjennomføre tiltakene.  Den planen presenterer vi for deg, og sammen blir vi enige før tiltak iverksettes.

Trygghet handler blant annet om å kjenne egne muligheter og begrensninger. Viktigheten av å ha kontroll over eget liv samt verdier vil i framtiden bli stadig viktigere for å forebygge kritiske hendelser. Våre tilbud dekker et stor felt innen opplæring. I vårt treningssenter tilbyr vi fra enkel undervisning i selvforsvar til opplæring i hvordan leve sikkert i områder av verden hvor trygghet i hverdagen ikke er en selvfølge.  Våre dyktige instruktører i konflikthåndtering, førstehjelp og brann har erfaring med å lage realistisk trening og øvelser.

Vi har hatt flere samlinger med privatpersoner så vel som utsatte grupper hvor vi har fokusert på mindset og ikke minst defensiv konflikthåndtering samt selvforsvar.

Gjennom våre solide og etablerte underleverandører tilbyr vi sikre og velfungerende tekniske løsninger til våre kunder. Vi leverer integrerte systemer som fungerer sammen, og gir våre kunder muligheten til å overvåke og ha kontroll over deres bolig, uansett hvor de er. De tekniske løsningene vi tilbyr vil være tilkoblet din mobiltelefon og varsle deg dersom noe skjer i ditt hjem, samt gi deg muligheten til å følge eller gjøre endringer. Som for eksempel å gi eller få tilgang til ditt hjem uten fysisk nøkkel, regulere temperaturer, overvåke i nåtid via kamera og bevegelsessensorer, med mer.

Gjennom en god planlegging er vi i stand til å implementere sikkerhetstiltak raskt og effektivt, samtidig som det ser bra ut.

En risikoanalyse utføres for å avdekke risikoen knyttet til et tiltak, en aktivitet, et system eller en situasjon. Hensikten med analysen er å framskaffe underlag for riktige beslutninger. På bakgrunn av analysen gjøres en risikoevaluering for å forebygge, redusere eller minimalisere risikoen.

Risikoanalyse og risikoevaluering er en del av risikovurdering, som igjen er en del av risikostyring.

I praksis handler det om å identifisere hva som kan gå galt vurdert i forhold til sannsynlighet og konsekvens. I en praktisk verden vil det ofte også ligge en kost og nyttevurdering som avgjør omfanget av påfølgende tiltak. Vi forbereder og presenterer sluttresultatet for deg. Sammen blir vi enige om hvilke tiltak som skal iverksettes for at deg og din familien skal leve trygt.

En trusselvurdering skal være en analyse av en forventet utvikling. Ved å vurdere historiske hendelser og utvikling opp mot aktuell situasjon er det mulig å skape et bilde av hva framtiden vil bringe både i det korte og lengere perspektiv.

Etter å ha utarbeidet en trusselvurdering vil problemene lettere la seg identifisere og det er mulig å forutse hvilke utfordringer vi vil møte, samt ikke minst, gir det oss grunnlag for å iverksette tiltak som er konsekvensreduserende og dermed skaper økt trygghet.

Situasjoner kan endre seg. For at trusselvurderinger skal ha gyldighet er det derfor viktig med regelmessige revisjoner.

Skal du reise til et område hvor det kan oppstå fare kan det være klokt å utarbeide en trusselvurdering før reisen. Vurderingen kan som senere kunne fungere som en sjekkliste.

Enhver familie eller virksomhet har sine etablerte rutiner for å unngå at noe skal gå galt. Å ha gode system på plass blir stadig viktigere i et samfunn i endring. For at vi skal ha en trygg hverdag er det visse basiselementer som må være på plass i din bolig og eller virksomhet. Vi hjelper deg å lage de gode rutinene som sammen med opplæring og teknisk utstyr gir trygghet og forutsigbarhet for deg og din familie.

Våre ansatte har i over 30 år utarbeidet planer for privatpersoner og virksomheter. Erfaring tilsier at et planverk skal være basert på et solid fundament, ukomplisert, og ikke minst hensynta ønsker og behov. Vår erfaring blir din trygghet for et godt resultat. Etter utarbeidelse av risikoanalyse med evaluering og vurderinger ender vi opp med en plan for hvordan vi kan gjennomføre tiltakene.  Den planen presenterer vi for deg, og sammen blir vi enige før tiltak iverksettes.

Trygghet handler blant annet om å kjenne egne muligheter og begrensninger. Viktigheten av å ha kontroll over eget liv samt verdier vil i framtiden bli stadig viktigere for å forebygge kritiske hendelser. Våre tilbud dekker et stor felt innen opplæring. I vårt treningssenter tilbyr vi fra enkel undervisning i selvforsvar til opplæring i hvordan leve sikkert i områder av verden hvor trygghet i hverdagen ikke er en selvfølge.  Våre dyktige instruktører i konflikthåndtering, førstehjelp og brann har erfaring med å lage realistisk trening og øvelser.

Vi har hatt flere samlinger med privatpersoner så vel som utsatte grupper hvor vi har fokusert på mindset og ikke minst defensiv konflikthåndtering samt selvforsvar.

Gjennom våre solide og etablerte underleverandører tilbyr vi sikre og velfungerende tekniske løsninger til våre kunder. Vi leverer integrerte systemer som fungerer sammen, og gir våre kunder muligheten til å overvåke og ha kontroll over deres bolig, uansett hvor de er. De tekniske løsningene vi tilbyr vil være tilkoblet din mobiltelefon og varsle deg dersom noe skjer i ditt hjem, samt gi deg muligheten til å følge eller gjøre endringer. Som for eksempel å gi eller få tilgang til ditt hjem uten fysisk nøkkel, regulere temperaturer, overvåke i nåtid via kamera og bevegelsessensorer, med mer.

Gjennom en god planlegging er vi i stand til å implementere sikkerhetstiltak raskt og effektivt, samtidig som det ser bra ut.