S.I.P Group leverer manuelle og tekniske sikkerhetsløsninger, tilpasset hver enkelt kunde. Disse tjenestene er rettet mot formuende privatpersoner og deres familier, andre høyprofilerte personer samt celebriteter, næringslivsledere og nøkkelpersoner i risikoutsatt virksomhet i Norge, samt norskbasert virksomhet i risikoutsatte områder i utlandet. Konkret omfatter disse tjenestene sikring av liv og helse, omdømme og materielle verdier.

Selskapet består av faglig sterke personer, praktikere, akademikere, og et operativt mannskap som samlet sett utfyller hverandre, men som også utgjør et spisset ledd for å nå et felles mål for våre utvalgte kunder. Selskapets operative stab har politi-faglig utdannelse og erfaring innen teknisk- såvel som taktisk etterforskning.

For effektiv utførelse av tjenestene sørger vi for kontinuerlig oppdatering av kundegruppenes behov, trusselsituasjon, aktuelle sikkerhetstekniske løsninger, samt høy og relevant kompetanse hos selskapets ansatte.

Informasjon og kunnskap om kundenes interne organisering, virksomhet, private og offentlige relasjoner, risikofaktorer samt andre relevante elementer av betydning samles og oppdateres i en database.

ORGANISASJON

SIP Group AS ble etablert i 2014 som et privat-, ikke børsnotert, norskregistrert aksjeselskap. Selskapets styreformann er Henning Kristiansen.
LST Revisjon AS er valgt som selskapets revisor.

Henning Kristiansen
Henning Kristiansen
Henning Kristiansen

S.I.P GROUP

Sandstuveien 70F,
0680 Oslo, Norge

Telefon: + 47 21 54 46 00
Mail: post@sipgroup.no